achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Soumaya Sahla schrijft bizarre brief aan Geert Wilders: 'Kopje koffie drinken?'

Deze vrouw is: niet goed

Niet (meer) beschikbaar

We moeten het weer over Soumaya Sahla hebben. De veroordeelde terrorist die op nationale tv liet zien dat ze ze nog steeds niet alle 24 72 in het kratje heeft, heeft gisteren op Twitter Geert Wilders een brief gestuurd. Daarin valt ze Wilders aan met twee behoorlijk irrelevante details over haar veroordeling: ten eerste is ze veroordeeld in de Piranhazaak (oa tegen Samir Azzouz), en niet in de Hofstadzaak. En ten tweede is ze vrijgesproken van het beramen van een aanslag specifiek op Wilders zelf. Wat Sahla verder niet vermeldt, maar voor de lezer toch wel interessant is, is dat ze wel degelijk gestraft is voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie die van plan was politici te vermoorden. Bovendien is haar ex-man wel veroordeeld voor lidmaatschap van de Hofstad-groep. Sterker nog, toen Sahla uiteindelijk in 2014 (!) haar definitieve straf kreeg, schreef het Hof van Amsterdam

"Het hof heeft evenwel moeten constateren dat de verdachte, met name blijkens haar laatste woord, geheel en al de ogen wenst te sluiten voor de strafrechtelijke relevantie die aan haar gedragingen dient te worden toegekend. De verdachte heeft ervoor gekozen om te volharden in een ontkenning van de evidente betekenis van de inhoud van door haar gevoerde telefoongesprekken, van de onontkoombare vaststelling dat in haar omgeving, naar zij heeft geweten, vuurwapens circuleerden. In de beleving van de verdachte is zij het slachtoffer van een, de rechtstaat onwaardig, handelen van onverantwoordelijk optredende officieren van justitie die slechts door scoringsdrift bewogen werden en een showproces hebben geïnitieerd. Dat de verdachte thans een zodanige geestelijke rijpheid zou hebben verworven dat van onvolwassen, puberaal en provocerend gedrag geen sprake meer is, is dan ook geenszins gebleken. Van werkelijk afstand nemen van de door haar begane strafbare feiten is geen sprake. Het hof constateert dit met spijt. Deze constatering brengt mee dat de matigende invloed op de staftoemeting die aan voormeld tijdsverloop en de wijziging in de levenssituatie van de verdachte in beginsel toekomt, beperkt blijft."

Dan verwacht je nu een briefje:

"Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik deel heb genomen aan een terroristische organisatie die adressen van politici verzamelde en verschillende vuurwapens in bezit had. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen; het was onnodig en misplaatst. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Geert Wilders, die al twintig jaar vanwege soortgelijke dreigingen zwaar wordt beveiligd, en herhaal die graag publiek: sorry Geert!"

Maar nee. Ik ik ik hullie hullie hullie stom stom stom huilie huilie huilie. Deze mevrouw heeft geen kopje koffie nodig, maar een gedwongen opname.

Bonus: Het 'apothekersgesprek tussen Soumaya Sahla en haar zus (niet Fonda, red.)

Minuut 10.33

[Soumaya Sahla]: Trouwens, wie komen er allemaal bij jou in de apotheek?

[betrokkene 1]: O, wil je niet weten. Hoe wist je dat?

[Soumaya Sahla]: Het meeste.

[betrokkene 1]: Wat, wat? Wat setta?

[Soumaya Sahla]: Hoe bedoel je: je wil het niet weten?

[betrokkene 1]: Wie in de apotheek komen?

[Soumaya Sahla]: Ja.

[betrokkene 1]: Gewoon mensen, het is druk.

[Soumaya Sahla]: Wie allemaal?

[betrokkene 1]: Heel veel mensen, heel veel mensen. Gewoon al-kuffar (ongelovigen) natuurlijk, alleen maar.

[Soumaya Sahla]: Bijvoorbeeld? Er komen toch van die bekende mensen bij jou.

[betrokkene 1]: Ja.

[Soumaya Sahla]: Wie dan?

[betrokkene 1]: Een hele bekende vrouw.

[Soumaya Sahla]: Wie dan?

[betrokkene 1]: Zij is bruin en een kankerwijf.

[Soumaya Sahla]: [in Berber:] Zweer eens bij Allah.

[betrokkene 1]: Ik heb haar gezien, schrok me de tering! Toen dacht ik van...

[Soumaya Sahla]: Genoeg, genoeg, blijf daar.

[betrokkene 1]: Oké.

[Soumaya Sahla]: Zweer bij Allah. Waar heb je haar gezien?

[betrokkene 1]: "Blijf daar"? Tegen wie zeg je dat.

[Soumaya Sahla]: He?

[betrokkene 1]: Tegen wie zeg je "blijf daar"?

[Soumaya Sahla]: Nee, ik zei tegen jou "stop daar" bedoel ik. Waar heb je haar gezien, waar heb je haar gezien?

[betrokkene 1]: Ze krijgt toch geen kind?! Ze heeft een zwangerschapstest gekocht.

[Soumaya Sahla]: Waar heb je haar gezien?

[betrokkene 1]: Ik heb haar gezien.

[Soumaya Sahla]: Waar?

[betrokkene 1]: Als bij ons bekende mensen komen, dan praten we d'r ook over. Zoals die vrouw van "Vrienden voor het leven" en meneer Van Aartsen, weet je dit soort mensen.

[Soumaya Sahla]: Ga verder, zeg me alle namen van die mensen die bij jullie komen.

[betrokkene 1]: Bijvoorbeeld... gewoon bekende mensen van de televisie.

[Soumaya Sahla]: Wie?

[betrokkene 1]: Een voetballer maar die ken ik niet...

[Soumaya Sahla]: Nee, ik bedoel die, die werken in dinges... die met die zwarte vrouw werken.

[betrokkene 1]: Die zwarte vrouw... maar die komt in haar eentje binnen, he. De anderen blijven buiten. Zij komt alleen naar binnen.

[Soumaya Sahla]: O, ja, God zij geprezen!

[betrokkene 1]: Ik begrijp niet wat je doet in [Turkmenistan?] doet als hier al-kufr is? Wat doe je daar?

[Soumaya Sahla]: Ja, nou! Zeg me dan. Vertel me alles.

[betrokkene 1]: Ophouwen.

[Soumaya Sahla]: Wie komt er? Komt Remkes ook?

[betrokkene 1]: Nee, die niet.

[Soumaya Sahla]: Wie nog meer? Van Aartsen niet?

[betrokkene 1]: Remkes? O, die ouwe, nee, die niet.

[Soumaya Sahla]: Ga verder.

[betrokkene 1]: Dat was het, alleen die mensen.

[Soumaya Sahla]: Van Aartsen?

[betrokkene 1]: Ja.

[Soumaya Sahla]: Ga verder.

[betrokkene 1]: Waarom vraag je zo?

[Soumaya Sahla]: Zeg eens, ik wil het weten.

[betrokkene 1]: Klaar. Enne...Je maakt me bang.

[Soumaya Sahla]: Vertel me over iedereen die daar komt, zodat ik je iets ga vertellen.

[betrokkene 1]: Ik heb toch eerder gezegd wie d'r allemaal kwam.

[Soumaya Sahla]: Je zei toch dat er veel mensen komen die daar werken in die kamer, [Nederlands:] Tweede [verder in Berber:] Kamer?

[betrokkene 1]: Ja, maar ik ken ze niet van naam.

[Soumaya Sahla]: He?

[betrokkene 1]: Je weet die jonge man van de LPF?

[Soumaya Sahla]: Komt hij daar?

[betrokkene 1]: Die jonge man met haastanden.

[Soumaya Sahla]: God zij geprezen! Nemen ze medicijnen of wat?

[betrokkene 1]: Ja.

[Soumaya Sahla]: Je hebt hun adressen?

[betrokkene 1]: Uhhh.... maar ik ken hun namen niet dus ik je moet nog een keertje langskomen.

[Soumaya Sahla]: Ja, maar van Van Aartsen heb je wel het adres?

[betrokkene 1]: Ja.

[Soumaya Sahla]: Ik zal je een keer bellen en dan geef je me zijn adres, alsjeblieft.

[betrokkene 1]: Waarom?

[Soumaya Sahla]: Zomaar.

[betrokkene 1]: Wat moet je ermee?

[Soumaya Sahla]: Geef je het me of niet?

[betrokkene 1]: Bij Gods wil.

[Soumaya Sahla]: Bij Gods wil.

[betrokkene 1]: Je kunt er niets mee, [Soumaya]. Je kunt toch niks.

[Soumaya Sahla]: Nee, je moet het me alleen maar geven. Ikke... ikke... ik zweer het bij God... je weet wel... wij willen hem bij Gods wil oproepen tot de Islam, daawa doen.

[betrokkene 1]: Bij Gods wil.

[Soumaya Sahla]: En die zwarte? Je weet niet waar ze heen is?

[betrokkene 1]: Nee. Ze zal wel aan het voortplanten [zijn], nu, mongool.

[Soumaya Sahla]: He?

[betrokkene 1]: Ze zal wel aan het voortplanten [zijn].

[Ze lachen erom.]

[Soumaya Sahla]: Kankerwijf! Komt ze daar altijd?

[betrokkene 1]: Nee, nee. Dat niet.

[Soumaya Sahla]: Eens in zoveel tijd?

[betrokkene 1]: Ja.

[Soumaya Sahla]: Je weet niet waar ze woont?

[betrokkene 1]: Nee.

[Soumaya Sahla]: Waar...

[betrokkene 1]: Misschien is ze nu op de heenweg, weet je wel.

[Soumaya Sahla]: Waar woont... waar werkt de vrouw van jouw baas?

[betrokkene 1]: Ze werkt in...

[Soumaya Sahla]: Praat Berber tegen mij.

[betrokkene 1]: Ze werkt in de [onduidelijk?]

[Soumaya Sahla]: Die, die mensen zoeken?

[betrokkene 1]: Nee, natuurlijk niet!

[Soumaya Sahla]: Wat dan?

[betrokkene 1]: Net als Bos, Wouter Bos.

[Soumaya Sahla]: Ja, ja

[betrokkene 1]: Dus...

[Soumaya Sahla]: Ja.

[betrokkene 1]: Dus...

[Soumaya Sahla]: God zij gedankt. Hoe dan ook, probeer ervoor te zorgen om daar weg te gaan [betrokkene 1], alsjeblieft

[betrokkene 1]: Ja, ik ben ermee bezig. [...?] misschien wil ik helemaal stoppen.

[Soumaya Sahla]: Zweer eens bij God

[betrokkene 1]: Ja

[Soumaya Sahla]: Moet je doen.

[betrokkene 1]: dus..."

Bron

Uitspraal Hof (25 maart 2014): "Het apothekersgesprek kan gezien de context en de overige gesprekken niet anders worden geduid dan dat de verdachte voor de groep waar zij deel van uitmaakte, gepoogd heeft adressen van politici te achterhalen. Gezien het oogmerk van het samenwerkingsverband moet dit bedoeld zijn geweest om het doel van de organisatie - het plegen van moorden - te verwezenlijken. Dat een belastende en verontrustende uitleg aan dit gesprek ook door haar gesprekspartner werd gegeven blijkt uit een later gesprek tussen de verdachte en een andere zus, [[zus 2]], waar deze de gerezen onrust onder woorden brengt. Hetgeen de verdediging heeft gesteld omtrent de uitleg en betekenis van het ‘apothekersgesprek’ volgt het hof derhalve niet, nu dit geenszins aannemelijk is geworden."

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.