achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

GeldBlog - Grootste bedreiging van de rechtsstaat is de rechtsstaat zelf

Nog 2 columns en mijn rit bij Geenstijl zit er op. In de vele columns kwamen vele onderwerpen aan bod. In de meeste van deze schrijfsels werden bepaalde trends beschreven, met name over de alsmaar groeiende bemoeienis van de staat, dat de staat vaker het probleem is dan de oplossing en dat de rechtsstaat als geheel onder vuur ligt. Ook afgelopen week is er, in deze context, weer iets monumentaals gebeurd: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de Zwitserse regering te weinig doet tegen de opwarming in dat land. De zaak was aangespannen door een groepje dames op leeftijd (gemiddeld iets van 74 jaar oud) die stelden dat zij last hebben van de opwarming en dat daarmee het recht op een fundamenteel gezond klimaat werd geschonden. Deze zaak heeft parallellen met de zaak van Milieudefensie versus Shell, dat nu wederom bij de Nederlandse rechter ligt en met die van de rechtszaak van Urgenda versus de Nederlandse regering inzake Co2-emissies.  

En deze EHRM-uitspraak is nogal wat, want deze is bindend en er is geen hoger beroep meer mogelijk. Alhoewel hier, zoals vaker in de context van de EU/EMU/EER, het constitutionele Hof van Duitsland (Karlsruhe) heeft geoordeeld dat de Duitse grondwet toch altijd hoger in rang staat het EHRM. Dus wellicht kan dat ook voor Zwitserland gelden en is er nog uitweg voor de Zwitsers. Nederland kent in ieder geval geen uitweg, want bij ons kan je geen wetten toetsen aan de grondwet! Dus dat idee van Omtzigt voor een Constitutioneel Hof (en nog wat veranderingen aan onze grondwet) is zo gek nog niet…

Maar los van een mogelijke uitweg, heeft het EHRM wel een erg ruime interpretatie genomen van de geratificeerde rechten (zie bovenstaande afbeelding). Een recht op een gezond leven bestaat niet. En alhoewel de rechtbank de connectie legt tussen opwarming en de negatieve effecten hiervan op de gezondheid van oudere mensen, is deze connectie flinterdun, zo niet tegenstrijdig.

Allereerst gaat, wat Zwitserland ook doet, het opwarmingsproces, volgens het IPCC althans, gewoon door. Ook al zouden alle landen die bij de Raad van Europa horen (en dus onder het EHRM vallen) de net zero doelen allemaal halen, zal de opwarming nog decennia aanhouden. Nu kan men stellen dat hiermee wel toekomstige ouderen gered kunnen zijn, maar is dat zo? Immers, de koude is veel schadelijker voor de ouderen dan de warmte!

Tevens, zoals Judith Curry terecht stelt, heeft juist het gebruik van fossiele energie geleid tot een enorme daling in het wereldwijde sterftecijfer. Of het nu medicijnen betreft, gebruiksmaterialen, pesticiden, sterkere gebouwen, betere machines, het heeft er allemaal voor gezorgd dat de mens nu een veel beter en langer leven heeft dan voorheen. Ja, dat ging en gaat samen met Co2-uitstoot, maar net-net, heeft de mensheid enorm veel baat van het gebruik van fossiele brandstoffen. Men zou eigenlijk een rechtszaak aan moeten spannen dat een verbod op fossiel de veiligheid van de burgers juist in gevaar brengt, zoals op dit blog deels eerder is beschreven!

Naast de onmogelijkheid (en zelfs de onwenselijkheid zou men kunnen zeggen) is het echte probleem de verruiming van de opgestelde EHRM-rechten. Een recht op een veilig of stabiel klimaat, bestaat zoals gezegd niet. De rechtbank heeft dus het begrip “Recht op Veiligheid” flink verruimd met deze uitspraak.

En zo is iets als het EHRM, wat met goede intenties is opgezet en afgebakend, langzaam maar zeker veranderd in een allesomvattend en oncontroleerbaar monster. Met een dergelijke ruime interpretatie kan daadwerkelijk alles onder de kopjes Veiligheid en Leven worden geplaatst. Rechters nemen dan de wereld over schakelen alle checks-and-balances uit onder het mom van…  

Nu is het probleem wat zich hier voordoet niet alleen voorbehouden aan het EHRM; in veel delen van de rechtsstaat zijn dezelfde ontwikkeling te zien. En het is erg moeilijk om zich aan de indruk te onttrekken dat politieke overtuigingen van, in dit geval, rechters nu een leidende rol lijken te spelen. Waar de rechtsstaat is bedoeld om, onder andere, de burger te beschermen tegen de staat, lijkt deze regel nu te zijn omgekeerd; de rechtsstaat wordt nu zodanig ingezet om de staat te beschermen tegen de burger (of wat de applaudisanten van deze ontwikkeling “populisme” noemen)! Het is het kaltstellen van het electoraat en daarmee de democratie.

Het is kenmerkend voor een elite die nu geconfronteerd wordt met een radicaal andere zienswijze hoe en waarop een land moet worden aangestuurd. Zij kan dit niet verkroppen en vanuit een moreel en intellectueel superieur zelfbeeld, meent zij dat elk middel nu geheiligd is. En waar de rechtsstaat juist zoveel goeds heeft gebracht, lijkt deze nu juist door deze rechtsstatelijke elite zelf om zeep te worden geholpen. Voor alle roepers (zoals vele politici, MSM en AIVD’ers, en zo verder) die stellen dat burgers die de rechtsstaat bekritiseren dan wel wantrouwen een gevaar vormen voor de rechtsstaat, is het tijd om in de spiegel te kijken. De voornoemde burgers zijn namelijk een reactie op; een symptoom van. De oorzaak, dat zijn de mensen die nu de rechtsstaat bestieren en deze perverteren om hun heilige doelen te bereiken.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - My 2 cents

Daar is ie dan, mijn laatste column voor Geenstijl. De oude eik (sommigen zouden zeggen treurwilg) maakt ruimte voor nieuwe groei bij het roze blog.

@Alexander Sassen van Elsloo | 28-04-24 | 19:55 | 139 reacties

GeldBlog - De Oostenrijkse School

Na zoveel misère, zijn zelfs veel arme mensen zich nu bewust dat het anders moet.

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-04-24 | 20:30 | 113 reacties

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.