achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

GeldBlog - The EU draait industrie de nek om

 deel 1

De EU is druk bezig om de groene omwenteling te maken. Via allerlei regulaties probeert zij de economie op een groene leest te zetten zoals onder andere beoogd in het Parijsakkoord. Maar waar bureaucraten, juristen en consultants leuk allerlei regeltjes bedenken om dit voor elkaar te krijgen, blijken deze regels een heel andere realiteit op te leveren dan beoogd; een uitkomst die funest is voor het Westen en het milieu en het klimaat.

Zo beginnen de effecten van de energietransitie binnen de EU zich steeds meer af te tekenen. Met name bij de EU voorloper op dit dossier, Duitsland, is dat nu zeer goed waar te nemen. Het land liep al jaren voorop met haar Energiewnede en sindsdien zijn de prijzen voor energie flink gestegen. En toen de Russen Oekraïne aanvielen en de Duitse regering tot de waanzinnige beslissing kwam om haar kerncentrales te sluiten, kan men gewoon van een energiecrisis spreken.

Inmiddels wordt er dus stukken minder gas geïmporteerd vanuit Rusland en hebben Qatar en de VS de rol als EU hoofdleverancier van gas naar zich toe getrokken (dus drie keer raden wie achter het opblazen van Nordstream 2 zat… vandaar dat het onderzoek nu ook wordt gestaakt). Overigens levert Rusland nog steeds gas, maar dan via schepen, LNG dus, wat niet onder de sancties valt! De aan Rusland opgelegde sancties staan weliswaar los van de Energiewende, maar het laat zien wat er gebeurt als energieprijzen boven bepaalde niveaus stijgen. Zoals eerder beschreven op dit blog, zal de groene omwenteling in de EU, zoals nu beoogd, leiden tot hogere energieprijzen, lagere productie en hogere prijzen, wat niet alleen tot een economische crisis zou leiden, maar ook tot een sociale ramp.

En de Duitse regering lijkt dit toekomstbeeld te hebben versneld, door de beste, meest moderne kerncentrales in de wereld te sluiten! Reden?  Niet groen genoeg! En zie bovenstaande tweet dat de Duitse GroenLinksert minister van economie & klimaat, Habeck, wat info heeft achtergehouden over de schadelijke effecten van een dergelijke beslissing. De EU had weliswaar atoomenergie ook eerst op de zwarte lijst staan, maar inmiddels is zij om en heeft het atoomenergie nu wel op de groene lijst gezet. Alleen de Duitse regering had daar geen boodschap aan. Hierdoor is Duitsland nu een netto importeur van elektriciteit in plaats van een exporteur. Deze beslissing raakt ook ons en andere EU landen, en drukt de regio richting degrowth; economische achteruitgang.

Want hogere energieprijzen raken niet alleen de burger, maar natuurlijk ook het bedrijfsleven, en dan met name de zware industrie. Ook Nederland krijgt er nu mee te maken, want grote aluminium en zink productiefaciliteiten zijn recent stop gezet. Ook beginnen de Rotterdamse en Amsterdamse havens geraakt te worden door de neergang in Duitsland. Ironisch genoeg, valt nu, ondanks de hogere energieprijzen, het één na het andere duurzame bedrijf om in de EU (windparken, windmolenmakers, zonnepanelen installateurs, waterstofbedrijven en zo verder).

De traditionele zware industrie wordt door de hogere energieprijzen uit de EU weggejaagd ten faveure van de industrie in de rest van de wereld; en dan met name de industrie van de “opkomende” markten zoals China en India lijken spekkoper. Omdat deze niet EU-landen het (nog?) niet zo nauw nemen met de milieu-impact van productie, heeft de EU besloten een carbon border tax (CO2 grenstaks) in te voeren.

Dat hiermee andere vormen van vervuiling en negatieve sociale impacts zoals uitbuiting van werknemers nu meer ruimte krijgen om plaats te vinden, blijkt de EU niet te interesseren. Immers, een CO2 taks beoogd bijvoorbeeld om de Chinezen groener te laten produceren, maar of daar een bataljon aan Oeigoerse slaven bij betrokken was, wordt niet echt geadresseerd. Nu is dat ook al nauwelijks het geval met de huidige Chinese import van de EU, maar als de Chinezen de EU productie overnemen door het uit de EU wegjagen van de zware industrie, dan zal het dus een netto verslechtering zijn gezien onze (naleving van) mensenrechtenstandaarden (top Scrabblewoord!) beter zijn dan die van de Chinezen. Een CO2 grenstaks negeert dit.

Volgende week het vervolg met EU ESG regelgeving die het misstanden zoals bovenstaand voorbeeld probeert te voorkomen, de CO2 grenstaks en de onvoorziene en funeste effecten hiervan.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.